Uncategorized

Lịch thi đấu giải Futsal Vô Địch Quốc Gia Vòng 2

1/10/2020 14:00 Cao Bằng Quảng Nam
16:00 Đà Nẵng Savinest Sanatech Khánh Hòa
19:00 Vietfootball Savinest Sanna Khánh Hòa
2/10/2020 16:00 Sahako Thái Sơn Bắc
19:00 Thái Sơn Nam Kardiachain Sài Gòn
3/10/2020 16:00 Quảng Nam Đà Nẵng
19:00 Savinest Sanna Khánh Hòa Savinest Sanatech Khánh Hòa
4/10/2020 14:00 Cao Bằng Sahako
16:00 Thái Sơn Bắc Thái Sơn Nam
19:00 Kardiachain Sài Gòn Vietfootball
6/10/2020 14:00 Savinest Sanna Khánh Hòa Đà Nẵng
16:00 Savinest Sanatech Khánh Hòa Cao Bằng
19:00 Thái Sơn Bắc Quảng Nam
7/10/2020 16:00 Vietfootball Thái Sơn Nam
19:00 Sahako Kardiachain Sài Gòn
8/10/2020 16:00 Savinest Sanna Khánh Hòa Quảng Nam
19:00 Đà Nẵng Cao Bằng
9/10/2020 14:00 Kardiachain Sài Gòn Savinest Sanatech Khánh Hòa
16:00 Vietfootball Thái Sơn Bắc
19:00 Thái Sơn Nam Sahako
11/10/2020 16:00 Savinest Sanatech Khánh Hòa Quảng Nam
19:00 Cao Bằng Savinest Sanna Khánh Hòa
12/10/2020 14:00 Thái Sơn Nam Đà Nẵng
16:00 Kardiachain Sài Gòn Thái Sơn Bắc
19:00 Sahako Vietfootball

14/10/2020

14:00 Vietfootball Quảng Nam
16:00 Thái Sơn Bắc Cao Bằng
19:00 Sahako Savinest Sanatech Khánh Hòa
15/10/2020 16:00 Kardiachain Sài Gòn Đà Nẵng
19:00 Thái Sơn Nam Savinest Sanna Khánh Hòa
16/10/2020
16:00 Quảng Nam Sahako
19:00 Cao Bằng Vietfootball

17/10/2020

14:00 Savinest Sanatech Khánh Hòa Thái Sơn Nam
16:00 Đà Nẵng Thái Sơn Bắc
19:00 Savinest Sanna Khánh Hòa Kardiachain Sài Gòn
19/10/2020 16:00 Kardiachain Sài Gòn Quảng Nam
19:00 Thái Sơn Nam Cao Bằng

20/10/2020

14:00 Vietfootball Savinest Sanatech Khánh Hòa
16:00 Sahako Đà Nẵng
19:00 Thái Sơn Bắc Savinest Sanna Khánh Hòa
21/10/2020 16:00 Quảng Nam Thái Sơn Nam
19:00 Cao Bằng Kardiachain Sài Gòn

22/10/2020

14:00 Savinest Sanatech Khánh Hòa Thái Sơn Bắc
16:00 Đà Nẵng Vietfootball
18:00 Savinest Sanna Khánh Hòa Sahako

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tin Đọc Nhiều

To Top