Bóng Đá

[Lịch Thi Đấu] Giải Vô Địch Quốc Gia V-League 1 2019

Lượt đi MT CLB-CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 1 T5 21/02 17h00 Thanh Hóa 01 Thanh Hóa Becamex Bình Dương
T7 23/02 16h30 Vinh 02 SL Nghệ An Quảng Nam
17h00 19/8 Nha Trang 03 Sanna Khánh Hòa BVN Hoàng Anh Gia Lai
19h00 Hàng Đẫy 04 Hà Nội Than Quảng Ninh
CN 24/02 17h00 Thiên Trường 05 Nam Định Sài Gòn
17h00 Hòa Xuân 06 SHB Đà Nẵng Viettel
19h00 Thống Nhất 07 TP Hồ Chí Minh Hải Phòng
Vòng 2 T6 01/03 17h00 Lạch Tray 08 Hải Phòng Nam Định
17h00 Pleiku 09 Hoàng Anh Gia Lai TP Hồ Chí Minh
18h00 Thống Nhất 10 Sài Gòn Sanna Khánh Hòa BVN
19h00 Mỹ Đình 11 Viettel Thanh Hóa
T7 02/03 17h00 Cửa Ông 12 Than Quảng Ninh SL Nghệ An
17h00 Quảng Nam 13 Quảng Nam Hà Nội
CN 03/03 17h00 Bình Dương 14 Becamex Bình Dương SHB Đà Nẵng
Vòng 3 T3 05/03 17h00 19/8 Nha Trang 15 Sanna Khánh Hòa BVN Hải Phòng
17h00 Pleiku 16 Hoàng Anh Gia Lai Sài Gòn
19h00 Thống Nhất 17 TP Hồ Chí Minh Nam Định
T4 06/03 17h00 Cửa Ông 18 Than Quảng Ninh Thanh Hóa
19h00 Mỹ Đình 19 Viettel Hà Nội
T5 07/03 16h30 Vinh 20 SL Nghệ An Becamex Bình Dương
17h00 Hòa Xuân 21 SHB Đà Nẵng Quảng Nam
Vòng 4 T6 05/04 17h00 Quảng Nam 22 Quảng nam Than Quảng Ninh
T7 06/04 17h00 Lạch Tray 23 Hải Phòng Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Thiên Trường 24 Nam Định Sanna Khánh Hòa BVN
19h00 Thống Nhất 25 Sài Gòn TP Hồ Chí Minh
CN 07/04 17h00 Thanh Hóa 26 Thanh Hóa SHB Đà Nẵng
19h00 Hàng Đẫy 27 Hà Nội SL Nghệ An
T2 08/04 17h00 Bình Dương 28 Becamex Bình Dương Viettel
Vòng 5 T6 12/04 17h00 Bình Dương 29 Becamex Bình Dương TP Hồ Chí Minh
19h00 19/8 Nha Trang 30 Sanna Khánh Hòa BVN Hà Nội
T7 13/04 17h00 Pleiku 31 Hoàng Anh Gia Lai Than Quảng Ninh
19h00 Mỹ Đình 32 Viettel Nam Định
CN 14/04 17h00 Lạch Tray 33 Hải Phòng SHB Đà Nẵng
17h00 Vinh 34 SL Nghệ An Thanh Hóa
19h00 Thống Nhất 35 Saài Gòn Quảng Nam
Vòng 6 T6 19/04 17h00 Hòa Xuân 36 SHB Đà Nẵng SL Nghệ An
T7 20/04 17h00 Thanh Hóa 37 Thanh Hóa Sanna Khánh Hòa BVN
18h00 Cẩm Phả 38 Than Quảng Ninh Sài Gòn
19h00 Thống Nhất 39 TP Hồ Chí Minh Viettel
CN 21/04 17h00 Thiên Trường 40 Nam Định Becamex Bình Dương
17h00 Quảng Nam 41 Quảng Nam Hoàng Anh Gia Lai
19h00 Hàng Đẫy 42 Hà Nội Hải Phòng
Vòng 7 T6 26/04 17h00 Lạch Tray 43 Hải Phòng Becamex Bình Dương
T7 27/04 17h00 Vinh 44 SL Nghệ An Nam Định
17h00 Quảng Nam 45 Quảng Nam Viettel
19h00 Hàng Đẫy 46 Hà Nội TP Hồ Chí Minh
CN 28/04 17h00 Pleiku 47 Hoàng Anh Gia Lai Thanh Hóa
18h00 Cẩm Phả 48 Than Quảng Ninh Sanna Khánh Hòa BVN
19h00 Thống Nhất 49 Sài Gòn SHB Đà Nẵng
Vòng 8 T6 03/05 17h00 Pleiku 50 Hoàng Anh Gia Lai Nam Định
T7 04/05 17h00 Thanh Hóa 51 Thanh Hóa Quảng Nam
17h00 19/8 Nha Trang 52 Sanna Khánh Hòa BVN TP Hồ Chí Minh
19h00 Thống Nhất 53 Sài Gòn Hải Phòng
CN 05/05 17h00 Bình Dương 54 Becamex Bình Dương Hà Nội
17h00 Hòa Xuân 55 SHB Đà Nẵng Than Quảng Ninh
19h00 Mỹ Đình 56 Viettel SL Nghệ An
Vòng 9 T6 10/05 17h00 Bình Dương 57 Becamex Bình Dương Sài Gòn
T7 11/05 17h00 Thanh Hóa 58 Thanh Hóa Hà Nội
17h00 Thiên Trường 59 Nam Định Than Quảng Ninh
19h00 Thống Nhất 60 TP Hồ Chí Minh Quảng Nam
CN 12/05 17h00 Hòa Xuân 61 SHB Đà Nẵng Sanna Khánh Hòa BVN
17h00 Lạch Tray 62 Hải Phòng SL Nghệ An
19h00 Mỹ Đình 63 Viettel Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 10 T6 17/05 17h00 Cẩm Phả 64 Than Quảng Ninh TP Hồ Chí Minh
T7 18/05 17h00 Lạch Tray 65 Hải Phòng Thanh Hóa
17h00 Vinh 66 SL Nghệ An Sanna Khánh Hòa BVN
19h00 Thống Nhất 67 Sài Gòn Viettel
CN 19/05 17h00 Pleiku 68 Hoàng Anh Gia Lai Becamex Bình Dương
17h00 Quảng Nam 69 Quảng Nam Nam Định
19h00 Hàng Đẫy 70 Hà Nội SHB Đà Nẵng
Vòng 11 T6 24/05 17h00 Bình Dương 71 Becamex Bình Dương Than Quảng Ninh
17h00 Thiên Trường 72 Nam Định Hà Nội
18h00 Thanh Hóa 73 Thanh Hóa Sài Gòn
19h00 Mỹ Đình 74 Viettel Hải Phòng
T7 25/05 17h00 19/8 Nha Trang 75 Sanna Khánh Hòa BVN Quảng Nam
17h00 Hòa Xuân 76 SHB Đà Nẵng Hoàng Anh Gia Lai
19h00 Thống Nhất 77 TP Hồ Chí Minh SL Nghệ An
Vòng 12 T7 08/06 17h00 Hòa Xuân 78 SHB Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh
17h00 Thanh Hóa 79 Thanh Hóa Nam Định
CN 09/06 17h00 Bình Dương 80 Becamex Bình Dương Sanna Khánh Hòa BVN
17h00 Lạch Tray 81 Hải Phòng Quảng Nam
17h00 Pleiku 82 Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội
19h00 Mỹ Đình 83 Viettel Than Quảng Ninh
19h00 Thống Nhất 84 Sài Gòn SL Nghệ An
Vòng 13 T6 14/06 17h00 Quảng Nam 85 Quảng Nam Becamex Bình Dương
19h00 Hàng Đẫy 86 Hà Nội Sài Gòn
T7 15/06 17h00 Thiên Trường 87 Nam Định SHB Đà Nẵng
19h00 Thống Nhất 88 TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa
CN 16/06 17h00 Vinh 89 SL Nghệ An Hoàng Anh Gia Lai
17h00 19/8 Nha Trang 90 Sanna Khánh Hòa BVN Viettel
19h00 Cẩm Phả 91 Than Quảng Ninh Hải Phòng
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tin Đọc Nhiều

To Top